Een harde schijf kan bestaan uit één geheel of partitie, maar softwarematig ingedeeld worden in meerdere partities. Het instellen van extra partities wordt veel gebruikt voor het veilig stellen van gegevens in de actieve boot-partitie (dié met het besturingssysteem).