Veel computerprogramma's bevatten schoonheidsfoutjes of werkingsproblemen (bugs). De makers ervan lossen dit op met behulp van gratis patches of fixes om het probleem op te heffen.