= Portable Document Format. Documentformaat van Adobe dat heel precies weergegeven wordt op eender welke computer. Er is ook een mogelijkheid om het document zo te beveiligen dat het niet kan afgedrukt worden of niet kan gekopieerd worden. Wordt veel gebruikt voor vertrouwelijke documenten, facturen, offertes.