= Simple Mail Transfer Protocol. Een protocol waarmee de provider (mailserver) je mails verstuurt.