Een speciale aansluiting bij desk- en laptops, tv-kaarten. Het verschil met een gewone video-aansluiting is, dat kleur en helderheidsinformatie apart worden verstuurd om zo een beter beeld te krijgen.