Het kleine vakje dat bij de klok onderaan in de taakbalk staat noemt men het systeemvak of system tray. De icoontjes geven informatie over de toestand van het netwerk, geeft meldingen van nieuwe mail. Best is dit vakje zo sober mogelijk te houden vanwege de extra belasting op het systeem.